Projekty unijne

 
 

Senala Spółka z o.o. Spółka Komandytowa realizuje projekt, którego celem jest opracowanie systemowego oprogramowania oraz aplikacji mobilnej wraz z obsługą działania serwisu/systemu miejskiej wypożyczalni pojazdów na obszarze Katowic. Proponowany zakres badawczy nie został dotąd zidentyfikowany, a w kontekście prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności będzie to obszar, w którym można wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Wnioskodawca zamierza uzyskać kompletny system miejskiej wypożyczalni pojazdów hybrydowych i elektrycznych z infrastrukturą techniczno-informatyczną. Opracowaniu podlegać będzie proponowany obszar działalności systemu pod kątem zagęszczenia stacji i punktów ładowania, dostępności pojazdów, ich ilości
i specyfikacji, rozmieszczenie i ilość miejsc parkingowych, zasady korzystania z systemu przez użytkowników. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią pojazdów elektrycznych i hybrydowych na terenie Katowic.

Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wartość projektu: 196 800,00 zł, wartość dofinansowania: 128 000,00 zł.

 

ueefrr feir

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Senala Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że zakończono postępowanie ofertowe z dnia 10.06.2016 r.

Informacja - plik do pobrania  

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu systemowego oprogramowania oraz aplikacji mobilnej wraz z obsługą działania serwisu/systemu miejskiej wypożyczalni pojazdów na obszarze Katowic w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2016.

Termin składania ofert: do 24.06.2016 roku, godz. 15.00

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego - plik do pobrania