INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Senala Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że zakończono postępowanie ofertowe z dnia 10.06.2016 r.

Informacja – plik do pobrania  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu systemowego oprogramowania oraz aplikacji mobilnej wraz z obsługą działania serwisu/systemu miejskiej wypożyczalni pojazdów na obszarze Katowic w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2016.

Termin składania ofert: do 24.06.2016 roku, godz. 15.00

Zapytanie ofertowe – plik do pobrania

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego – plik do pobrania